Doelstelling stichting

Hart voor vesting Grolle staat voor het bevorderen van de leefbaarheid en de woonomgeving van Groenlo op sociaal, historisch en cultureel gebied én het op de kaart zetten van de vestingstad.

Missie & visie

Aanleiding is het jaar 2027, Grolle 750 jaar stadsrechten.

Als rechtgeaarde Grollenaren die allemaal zeer betrokken zijn met het wel en wee van deze stad willen we graag “Grolle verder op de kaart zetten”. Dit doen we door middel van financiële ondersteuning vanuit een professionele ondernemende benadering en het bundelen en centreren van vele reeds bestaande initiatievenen en organisaties.

De stichting voorziet voor zichzelf een horizon van rond 10 jaar.

Bestuur

Henny Kok                    Voorzitter
Ruben Tank                  Vice voorzitter
Edwin Roerdink           Secretaris
Jan Nales                       Penningmeester
Stefan Kok
Chiel Meekes
Koen Klein Tuente
Joris Huurneman
Marieke Frank

Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan Hart voor vesting Grolle en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Vriend van stichting Hart voor vesting Grolle

De doelstelling van stichting Hart voor vesting Grolle is het bevorderen van de leefbaarheid en woonomgeving van Groenlo op sociaal, historisch en cultureel gebied, én het op de kaart zetten van onze vestingstad.

Als “Vriend van stichting Hart voor vesting Grolle” draag je bij aan het bevorderen van de leefbaarheid en de woonomgeving van Groenlo op sociaal, historisch en cultureel gebied in de vorm van stadsherstel en vergroening. Daarnaast wordt je regelmatig op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief en ontvang je uitnodigingen voor speciale evenementen en activiteiten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een cadeau in het kader van 750 jaar stadsrechten en het nieuwe Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. De jaarlijkse bijdrage hiervoor bedraagt € 20,-.

Als vriend van Hart voor vesting Grolle bent u tevens vriend van Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog.

NikéCreatief_HartVoorVestingGrolle21
NikéCreatief_HartVoorVestingGrolle14

Beleidsplan

Inleiding

De stichting wil de komende tien jaar de stad Grolle en dan met name het centrum en de historische delen en aspecten van de stad een stimulans geven richting de toekomst. Zodanig dat de stad wordt verfraaid, maar vooral dat de welvaart in brede zin en de leefbaarheid voor haar inwoners wordt bevorderd.

Doelstelling is om toe te werken naar het jaar 2027, het jaar dat Grolle viert dat het 750 jaar stadsrechten heeft. Daarnaast zal het nieuwe museum, te vestigen in de Oude Calixtuskerk, het centrale uitgangspunt worden van beleid. Dit nog te vestigen museum dat de werknaam Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog heeft, wordt de centrale hub in het kader van Grolle en vestingstad beleid.

De Stichting gaat zelf geen werkzaamheden verrichten, maar zal financiële aanvragen ondersteunen en proberen door het inzetten van financiële middelen richting te geven. 

Doelstellingen

 1. Steunstichting Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in de Oude Calixtuskerk, zijnde de centrale hub van vestingstadbeleid.
 2. Initiëren en coördineren van het realiseren van een cadeau aan de stad Groenlo t.g.v. 750 jaar stadsrechten in 2027.
 3. Initiëren, coördineren en financieel ondersteunen van projecten in het kader van:
  a) Stadsherstel
  – Bevorderen dat panden in hun oorspronkelijke luister worden hersteld om daarmee een belangrijk deel van de historie van Grolle te herstellen/bewaren.
  – Handhaven c.q. versterken van de historisch-ruimtelijke karakteristieken en de kwaliteit van de vestingstad.
  b) Bevorderen van de vergroening van de vestingstad.
 4. Bevorderen van een uniforme corporate identity en citymarketing.

Contact opnemen

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Adres

Beltrumsestraat 27, 7141 AK te Groenlo