Beleid

Inleiding

De stichting wil de komende tien jaar de stad Grolle en dan met name het centrum en de historische delen en aspecten van de stad een stimulans geven richting de toekomst. Zodanig dat de stad wordt verfraaid, maar vooral dat de welvaart in brede zin en de leefbaarheid voor haar inwoners wordt bevorderd.

Doelstelling is om toe te werken naar het jaar 2027, het jaar dat Grolle viert dat het 750 jaar stadsrechten heeft. Daarnaast zal het nieuwe museum, te vestigen in de Oude Calixtuskerk, het centrale uitgangspunt worden van beleid. Dit nog te vestigen museum dat de werknaam Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog heeft, wordt de centrale hub in het kader van Grolle en vestingstad beleid.

De Stichting gaat zelf geen werkzaamheden verrichten, maar zal financiële aanvragen ondersteunen en proberen door het inzetten van financiële middelen richting te geven. 

Beleid financiën

Jaarlijks zal een begroting worden opgesteld plus een financiële verantwoording voor het beleid.

Met de donateursgelden en de overige opbrengsten alsmede het startkapitaal, onder aftrek van de jaarlijkse kosten van de organisatie, worden de komende 10 jaar acties en initiatieven financieel ondersteund die voldoen aan de doelstellingen zoals opgesomd onder de punten 1 tot en met 4.

Beheer en besteding van het vermogen;

Het vermogen en de netto-opbrengsten worden in de komende 10 jaar aangewend ten behoeve van haar doelen. De stichting zal verder geen vermogen opbouwen.

Doelstellingen

 1. Steunstichting Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in de Oude Calixtuskerk, zijnde de centrale hub van vestingstadbeleid.
 2. Initiëren en coördineren van het realiseren van een cadeau aan de stad Groenlo t.g.v. 750 jaar stadsrechten in 2027.
 3. Initiëren, coördineren en financieel ondersteunen van projecten in het kader van:
  a) Stadsherstel
  – Bevorderen dat panden in hun oorspronkelijke luister worden hersteld om daarmee een belangrijk deel van de historie van Grolle te herstellen/bewaren.
  – Handhaven c.q. versterken van de historisch-ruimtelijke karakteristieken en de kwaliteit van de vestingstad.
  b) Bevorderen van de vergroening van de binnenstad.
 4. Bevorderen van een uniforme corporate identity en citymarketing.

Contact opnemen

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Adres

Beltrumsestraat 27, 7141 AK te Groenlo