Bestuur

Henny Kok                    Voorzitter
Ruben Tank                  Vice voorzitter
Edwin Roerdink           Secretaris
Jan Nales                       Penningmeester
Stefan Kok
Chiel Meekes
Koen Klein Tuente
Joris Huurneman
Marieke Frank

Alle bestuursleden zijn vrijwillig en onbezoldigd verbonden aan Hart voor vesting Grolle en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Doelstelling stichting

Het bevorderen van de leefbaarheid en de woonomgeving van Grolle op sociaal, historisch en cultureel gebied én het op de kaart zetten van de vestingstad.

Doelstellingen

 1. Steunstichting Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in de Oude Calixtuskerk, zijnde de centrale hub van vestingstadbeleid.
 2. Initiëren en coördineren van het realiseren van een cadeau aan de stad Groenlo t.g.v. 750 jaar stadsrechten in 2027.
 3. Initiëren, coördineren en financieel ondersteunen van projecten in het kader van:
  a) Stadsherstel
  – Bevorderen dat panden in hun oorspronkelijke luister worden hersteld om daarmee een belangrijk deel van de historie van Grolle te herstellen/bewaren.
  – Handhaven c.q. versterken van de historisch-ruimtelijke karakteristieken en de kwaliteit van de vestingstad.
  b) Bevorderen van de vergroening van de vestingstad.
 4. Bevorderen van een uniforme corporate identity en citymarketing.

Contact opnemen

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

Adres

Beltrumsestraat 27, 7141 AK te Groenlo